Stiefel
 

Úvodní stránka

Mapy pro soukromé osoby a firmy

ČR a SR

Evropa a svět

Panoramatické a dekorativní mapy

Podložky A2, A3, A4

Ceník


Mapy pro školy

Astronomie

Dějepisné mapy

Česká republika

Evropa a svět

Jednotlivé státy

Kontinenty

Matematika a fyzika

Ceník


Ostatní

Objednávka

Ceník - komplet

Kontakt

Dotazy

FAQ


Poslední aktualizace

07. 01. 2006

 

Objednávka          |         Ceník - komplet          |         Kontaktní údaje          |         Dotazy          |         FAQ

Matematika a fyzika


Desetinná čísla:


 

Naučná tabule je určena žákům 5-tého ročníku ZŠ. Vychází z požadavků osnov pro ZŠ.

Obsah je členěn na 6 části:


- osvojení si pojmů desetinná čárka, desetina, setina, tisícina,

- zápis desetinných zlomků desetinným číslem,

- psaní, čtení desetinných čísel a jejich zobrazování na číselné ose,

- porovnávání desetinných čísel,

- zaokrouhlování desetinných čísel na celky,

- převody jednotek délky a hmotnosti.

 

 

 

Zpět  | Zpět na úvod