Stiefel
 

Úvodní stránka

Mapy pro soukromé osoby a firmy

ČR a SR

Evropa a svět

Panoramatické a dekorativní mapy

Podložky A2, A3, A4

Ceník


Mapy pro školy

Astronomie

Dějepisné mapy

Česká republika

Evropa a svět

Jednotlivé státy

Kontinenty

Matematika a fyzika

Ceník


Ostatní

Objednávka

Ceník - komplet

Kontakt

Dotazy

FAQ


Poslední aktualizace

07. 01. 2006

 

Objednávka          |         Ceník - komplet          |         Kontaktní údaje          |         Dotazy          |         FAQ

Evropa a svět


Svět - pedosféra a hydrosféra:


 

Tématické mapy světa a naučné tabulky s obsahem učiva o hydrosféře, pedosféře a krajinné sféře jsou součástí nabízené novinky pro výuku zeměpisu v 6.-7. ročníku ZŠ.
Přední stranu didaktické pomůcky tvoří mapa světa se zakreslením úmoří oceánů, s průtoky největších řek, oceánskými jevy, ale i statistickými informacemi týkajícími se vodního obalu země – hydrosféry. Součástí je i znázornění oběhu vody v přírodě. Didaktická pomůcka napomáhá na mapách vyhledat světové oceány, nejvýznamnější světová moře, řeky, jezera … bezodtokové oblasti.
Na zadní straně jsou mapy světa s vyznačenými typy půd a krajinné sféry a dále naučné informace, které mají usnadnit žákům orientaci v pojmech, jako např. složení půdy, typy a struktura půd, uspořádání rostlinstva v závislosti na zeměpisné šířce a nadmořské výšce, lokalizovat rozsah nejvýznamnějších půdních typů.

 

 

Zpět  | Zpět na úvod