Stiefel
 

Úvodní stránka

Mapy pro soukromé osoby a firmy

ČR a SR

Evropa a svět

Panoramatické a dekorativní mapy

Podložky A2, A3, A4

Ceník


Mapy pro školy

Astronomie

Dějepisné mapy

Česká republika

Evropa a svět

Jednotlivé státy

Kontinenty

Matematika a fyzika

Ceník


Ostatní

Objednávka

Ceník - komplet

Kontakt

Dotazy

FAQ


Poslední aktualizace

09. 04. 2005

 

Objednávka          |         Ceník - komplet          |         Kontaktní údaje          |         Dotazy          |         FAQ

Matematika a fyzika


Zlomky:


  Obsahem naučné tabule Zlomky je prvotní seznámení žáků se zlomky. Přední strana tabule usnadňuje:
- osvojení si pojmů celek, část, čitatel, jmenovatel, zlomková čára
- s využitím názorných obrázků určovat polovinu, čtvrtinu, třetinu daného celku
- sčítání zlomků se stejným jmenovatelem v jednoduchých případech.
Zadní strana obsahuje množství jednoduchých úloh k procvičování učiva o zlomcích. Vhodné ilustrace mají podněcovat žáky k aktivní práci a k formulování slovních úloh se zaměřením na určování části z celku a naopak.
Naučná tabule je určena žákům 4-tého ročníku ZŠ a její lehká a názorná podoba má vytvářet kladný vztah k učivu o zlomcích. Obsah tabule vychází z požadavků osnov pro ZŠ.

 

Zpět  | Zpět na úvod