Stiefel
 

Úvodní stránka

Mapy pro soukromé osoby a firmy

ČR a SR

Evropa a svět

Panoramatické a dekorativní mapy

Podložky A2, A3, A4

Ceník


Mapy pro školy

Astronomie

Dějepisné mapy

Česká republika

Evropa a svět

Jednotlivé státy

Kontinenty

Matematika a fyzika

Ceník


Ostatní

Objednávka

Ceník - komplet

Kontakt

Dotazy

FAQ


Poslední aktualizace

09. 04. 2005

 

Objednávka          |         Ceník - komplet          |         Kontaktní údaje          |         Dotazy          |         FAQ

Matematika a fyzika


Počítaní na číselné ose:


  Didaktická pomůcka, jejíž podstatnou složku tvoří číselná řada 0 - 20 a číselné osy, pomáhá utvrzovat tyto znalosti a dovednosti:
- čtení a zápis čísel 0 až 20,
- počítání předmětů v daném souboru s využitím názorných obrázků,
- orientovat se na číselné ose,
- sčítaní a odčítaní v oboru do dvaceti bez přechodu přes desítku s využitím číselné osy.
Naučná tabule je určena žákům 1. ročníku ZŠ. Její lehké a hravé zpracování má u žáků probudit zájem o matematiku. Obsah tabule vychází z požadavků osnov pro ZŠ.

 

Zpět  | Zpět na úvod