Stiefel

 

Úvodní stránka

Mapy pro soukromé osoby a firmy

ČR a SR

Evropa a svět

Panoramatické a dekorativní mapy

Podložky A2, A3, A4

Ceník


Mapy pro školy

Astronomie

Dějepisné mapy

Česká republika

Evropa a svět

Jednotlivé státy

Kontinenty

Matematika a fyzika

Ceník


Ostatní

Objednávka

Ceník - komplet

Kontakt

Dotazy

FAQ


Poslední aktualizace

09. 04. 2005

 

Objednávka          |         Ceník - komplet          |         Kontaktní údaje          |         Dotazy          |         FAQ

Evropa a svět

Balkán, Itálie, Řecko obecně geografická / hospodářská:


  Nová nástěnná školní mapa východní částí jižní a jihovýchodní Evropy v české verzi rozšiřuje naši nabídku obecně geografických a hospodářských map o částí Evropy. Území od Itálie přes státy Balkánského poloostrova až po Řecko je zobrazeno na obecně geografické mapě a dalších třech tematických mapách - průmysl, zemědělství a podnebná pásma. Podrobné mapy jsou doplněny přehlednými tabulkami se základními a statistickými informacemi o zobrazených států.
Způsob zpracování obsahu, znázornění terénu, zabarvení států, značení průmyslu a zemědělství i dalšího zeměpisného učiva je shodné s vydanou mapou severní Evropa. Hlavní využití mapy je v 6. a 7. ročníku ZŠ a ve vybraných středních školách v hodinách regionálního zeměpisu.
 

Obecně geografické mapy mají shodné barevné znázornění terénu, kdy zvolená barevná škála je estetická, vyvážená zprostředkovává členitý obraz povrchu a výrazné reliéfní znázornění výškových poměrů. Prostorový dojem zvyšuje použité plasticky působící stínování. Znázornění hlavních složek polohopisu je na všech mapách shodné.Použití mapy v hodinách zeměpisu usnadňuje popis a zapamatování zeměpisné polohy, rozlohy, členitosti pobřeží, povrchu, charakteru rozmístění vodstva světadílů a kontinentů.

 

Zpět  | Zpět na úvod