Stiefel
 

Úvodní stránka

Mapy pro soukromé osoby a firmy

ČR a SR

Evropa a svět

Panoramatické a dekorativní mapy

Podložky A2, A3, A4

Ceník


Mapy pro školy

Astronomie

Dějepisné mapy

Česká republika

Evropa a svět

Jednotlivé státy

Kontinenty

Matematika a fyzika

Ceník


Ostatní

Objednávka

Ceník - komplet

Kontakt

Dotazy

FAQ


Poslední aktualizace

11. 09. 2004

 

Objednávka          |         Ceník - komplet          |         Kontaktní údaje          |         Dotazy          |         FAQ

Evropa a svět


Severní Evropa - obecně geografická / hospodářská:


  Nová nástěnná školní mapa Severní Evropy v češtině rozšiřuje naši nabídku obecně geografických map Evropy a je také prvním příspěvkem v připravované řadě hospodářských map částí Evropy. Obsah obecně geografické mapy Severní Evropa je zpracován podrobněji, rozlišuje více zeměpisných detailů a usnadňuje výuku o státech Skandinávie, Finska, Islandu a Pobaltí.

  Hospodářská mapa je rozdělena do dvou částí, a to na mapu základní se zabarvením států podle výšky HDP a vyznačením nerostného bohatství, průmyslu, energetiky a doprava a menší mapu, s vyznačením zemědělství.

Obecně geografické mapy mají shodné barevné znázornění terénu, kdy zvolená barevná škála je estetická, vyvážená zprostředkovává členitý obraz povrchu a výrazné reliéfní znázornění výškových poměrů. Prostorový dojem zvyšuje použité plasticky působící stínování. Znázornění hlavních složek polohopisu je na všech mapách shodné.Použití mapy v hodinách zeměpisu usnadňuje popis a zapamatování zeměpisné polohy, rozlohy, členitosti pobřeží, povrchu, charakteru rozmístění vodstva světadílů a kontinentů.

 

 

Zpět  | Zpět na úvod