Stiefel
 

Úvodní stránka

Mapy pro soukromé osoby a firmy

ČR a SR

Evropa a svět

Panoramatické a dekorativní mapy

Podložky A2, A3, A4

Ceník


Mapy pro školy

Astronomie

Dějepisné mapy

Česká republika

Evropa a svět

Jednotlivé státy

Kontinenty

Matematika a fyzika

Ceník


Ostatní

Objednávka

Ceník - komplet

Kontakt

Dotazy

FAQ


Poslední aktualizace

06. 09. 2004

 

Objednávka          |         Ceník - komplet          |         Kontaktní údaje          |         Dotazy          |         FAQ

Evropa a svět


Státy Středozemního moře:


  Nástěnná školní mapa Státy Středozemního moře je dalším příspěvkem do připravované řady obecně geografických map o částech Evropy. Obsah mapy je zpracování podrobněji a kromě evropských států přibližuje také státy severní Afriky a části států blízkého východu. Mapa napomáhá rozlišovat více zeměpisných detailů, usnadňuje vzájemně porovnávat státy na třech kontinentech a lépe se orientovat.

Obecně geografické mapy mají shodné barevné znázornění terénu, kdy zvolená barevná škála je estetická, vyvážená zprostředkovává členitý obraz povrchu a výrazné reliéfní znázornění výškových poměrů. Prostorový dojem zvyšuje použité plasticky působící stínování. Znázornění hlavních složek polohopisu je na všech mapách shodné.Použití mapy v hodinách zeměpisu usnadňuje popis a zapamatování zeměpisné polohy, rozlohy, členitosti pobřeží, povrchu, charakteru rozmístění vodstva světadílů a kontinentů.

 

Zpět  | Zpět na úvod