Stiefel

 

Úvodní stránka

Mapy pro soukromé osoby a firmy

ČR a SR

Evropa a svět

Panoramatické a dekorativní mapy

Podložky A2, A3, A4

Ceník


Mapy pro školy

Astronomie

Dějepisné mapy

Česká republika

Evropa a svět

Jednotlivé státy

Kontinenty

Matematika a fyzika

Ceník


Ostatní

Objednávka

Ceník - komplet

Kontakt

Dotazy

FAQ


Poslední aktualizace

06. 09. 2004

Objednávka          |         Ceník - komplet          |         Kontaktní údaje          |         Dotazy          |         FAQ

Dějepisné mapy

První světová válka / Vznik ČSR:


  Didaktická pomůcka je prvním příspěvkem v připravované řadě dějepisných naučných tabulí a map, kontinuálně zobrazující dějiny od vzniku až po rozdělení Československa, v souvislosti s vývojem v Evropě a ve světě.

  Obsah přední strany, zobrazené na mapě Evropy, tvoří období před první světovou válkou, vznik bloků, ohniska rozporů a především průběh války.

  Zadní strana obsahově navazuje na 1. světovou válku Versailleským mírovým systémem a na dvou mapách, které jsou obsahově propojeny s časovou přímkou, zobrazuje dějiny vzniku Československa v souvislosti s výsledky války, rozpadem Rakouska - Uherska, domácím a zahraničním odbojem. Ilustrace a informační tabulky doplňují dějepisné mapy o podstatná historická fakta, události a osobnosti.

 

Zpět  | Zpět na úvod