Stiefel
 

Úvodní stránka

Mapy pro soukromé osoby a firmy

ČR a SR

Evropa a svět

Panoramatické a dekorativní mapy

Podložky A2, A3, A4

Ceník


Mapy pro školy

Astronomie

Dějepisné mapy

Česká republika

Evropa a svět

Jednotlivé státy

Kontinenty

Matematika a fyzika

Ceník


Ostatní

Objednávka

Ceník - komplet

Kontakt

Dotazy

FAQ


Poslední aktualizace

06. 09. 2004

 

Objednávka          |         Ceník - komplet          |         Kontaktní údaje          |         Dotazy          |         FAQ

Kontinenty


Podrobnější informace:


Mapy kontinentů a světadílů s českým popisem jsou oboustranné, kdy na jedné straně je mapa obecně geografická a na straně druhé mapa politická. Při přepisu do českého jazyka je použita transliterace, transkripce a jsou použity i vžité české názvy - exonyma. Hlavní využití map je v 6. a 7. ročníku ZŠ a na gymnáziích v hodinách regionálního zeměpisu.

 

Obecně geografické mapy mají shodné barevné znázornění terénu, kdy zvolená barevná škála je estetická, vyvážená zprostředkovává členitý obraz povrchu a výrazné reliéfní znázornění výškových poměrů. Prostorový dojem zvyšuje použité plasticky působící stínování. Znázornění hlavních složek polohopisu je na všech mapách shodné.Použití mapy v hodinách zeměpisu usnadňuje popis a zapamatování zeměpisné polohy, rozlohy, členitosti pobřeží, povrchu, charakteru rozmístění vodstva světadílů a kontinentů.

 

Politické mapy mají shodné znázornění hlavních složek polohopisu a zřetelnou barevnost jednotlivých států, kdy volené odstíny barev jsou estetické a vyvážené. Mapa má sloužit především při výkladu učitele, ale i k snadnější a rychlejší orientaci žáků na mapách, usnadňuje charakterizování a zapamatování významných států, hlavních a nejvýznamnějších měst, významných oblastí koncentrace obyvatelstva, hospodářských oblastí.

 

Zpět  | Zpět na úvod